Ngày 08 tháng 05 năm 2018

Mộc Châu khắc phục sau mưa đá