Ngày 17 tháng 02 năm 2021

Lễ ra quân trồng cây Mừng Đảng, Mừng xuân Tân Sửu