Ngày 17 tháng 07 năm 2019

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp