Ngày 13 tháng 05 năm 2021

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV: Thông qua 6 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án

  • Video mới
  • Video nổi bật