Ngày 03 tháng 09 năm 2020

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV