Ngày 16 tháng 07 năm 2019

Khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV