Ngày 06 tháng 12 năm 2018

Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV