Ngày 07 tháng 05 năm 2019

Khai mạc Hội chợ triển lãm thương mại Sơn La năm 2019