Ngày 15 tháng 10 năm 2019

Hội thi “Hoa hậu” bò sữa Mộc Châu năm 2019