Ngày 20 tháng 09 năm 2018

Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019