Ngày 18 tháng 06 năm 2018

Gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam