Ngày 28 tháng 12 năm 2020

Đồng chí Lã Minh Tuấn được điều động, bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Báo Sơn La

  • Video mới
  • Video nổi bật