Ngày 17 tháng 01 năm 2020

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy thăm, chúc Tết tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ