Ngày 25 tháng 05 năm 2018

Diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018 đạt loại giỏi

  • Video mới
  • Video nổi bật