Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013 – 2018