Ngày 02 tháng 09 năm 2019

Công bố đô thị Mộc Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mộc Châu hội tụ và lan tỏa"

  • Video mới
  • Video nổi bật