Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân