Ngày 05 tháng 02 năm 2021

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Dự kiến 122 người được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

  • Video mới
  • Video nổi bật