Radio Online - Báo Sơn La Điện tử

 • Cán bộ bản nói đi đôi với làm

  Cán bộ bản nói đi đôi với làm

  Ngày 25 tháng 07 năm 2022

  Theo giới thiệu của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Nhai, chúng tôi đến bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng gặp Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Là Văn Phương, một điển hình trong học và làm theo Bác. Ấn tượng đầu tiên là sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi hoạt động của bản.

  Xem bài viết
 • Nhãn Sông Mã - Thương hiệu, uy tín, khát vọng vươn xa

  Nhãn Sông Mã - Thương hiệu, uy tín, khát vọng vươn xa

  Ngày 25 tháng 07 năm 2022

  Ngày hội nhãn năm 2022 với chủ đề “Nhãn Sông Mã - Thương hiệu, uy tín, khát vọng vươn xa”, là dịp giới thiệu hình ảnh, quảng bá thương hiệu, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp thị sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nhãn và tạo cơ hội cho người trồng nhãn giao lưu, tìm hiểu, nâng cao kiến thức để tạo ra sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao.

  Xem bài viết
 • Quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng

  Quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng

  Ngày 25 tháng 07 năm 2022

  Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và các chủ rừng trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các cộng đồng có rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng tự nguyện tham gia xây dựng quy chế thôn, bản theo Kế hoạch 273/KH-UBND của UBND tỉnh để quản lý sử dụng tiền DVMTR đúng quy định, hiệu quả, công khai và minh bạch.

  Xem bài viết
 • Tư vấn, hướng nghiệp việc làm cho đoàn viên, thanh niên

  Tư vấn, hướng nghiệp việc làm cho đoàn viên, thanh niên

  Ngày 21 tháng 07 năm 2022

  Những năm qua, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

  Xem bài viết
 • Xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, không có bạo lực

  Xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, không có bạo lực

  Ngày 21 tháng 07 năm 2022

  Những năm qua, huyện Mường La luôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn quan tâm đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

  Xem bài viết
 • Sống và làm việc theo pháp luật

  Sống và làm việc theo pháp luật

  Ngày 21 tháng 07 năm 2022

  Bám sát nhiệm vụ được giao, các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trong tỉnh đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ đó, nhiều văn bản luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  Xem bài viết