Xây dựng Đảng

 • Huyện ủy Vân Hồ: Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018

  Huyện ủy Vân Hồ: Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2018

  Ngày 07 tháng 09 năm 2018

  Trong hai ngày (ngày 6-7/9), Huyện ủy Vân Hồ đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2018. Tham dự Hội thi có 19 thí sinh, là báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại huyện, cấp ủy viên, báo cáo viên huyện và cơ sở.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Pha xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”

  Chiềng Pha xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”

  Ngày 06 tháng 09 năm 2018

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Chiềng Pha (Thuận Châu) đã tập trung xây dựng các mô hình thi đua “Dân vận khéo”, gắn với lợi ích của người dân; vận động nhân dân khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

  Xem chi tiết
 • Chuyển biến sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

  Chuyển biến sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

  Ngày 03 tháng 09 năm 2018

  Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đời sống vật chất và tinh thần cư dân nông thôn của huyện Sốp Cộp được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho nhân dân...

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ xã Thôm Mòn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát

  Đảng bộ xã Thôm Mòn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát

  Ngày 31 tháng 08 năm 2018

  Đảng bộ xã Thôm Mòn (Thuận Châu) có 207 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ trạm y tế. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

  Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

  Ngày 29 tháng 08 năm 2018

  Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La có 11 chi bộ, 163 đảng viên, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh niên, thiếu nhi trường học năm học 2017-2018

  Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh niên, thiếu nhi trường học năm học 2017-2018

  Ngày 22 tháng 08 năm 2018

  Ngày 22/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018; triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm học 2018-2019.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày