Xây dựng Đảng

 • Thành phố với phong trào “Dân vận khéo”

  Thành phố với phong trào “Dân vận khéo”

  Ngày 28 tháng 04 năm 2022

  Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", thành phố Sơn La đã nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giải quyết nhiều việc khó.

  Xem chi tiết
 • Kết quả Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

  Kết quả Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

  Ngày 28 tháng 04 năm 2022

  Ngày 27/4, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ trì Kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

  Xem chi tiết
 • Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

  Ngày 28 tháng 04 năm 2022

  Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐTW ngày 8/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện ủy, thành ủy đã tập trung kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, với những kết quả ghi nhận tích cực, tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong gương mẫu

  Cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong gương mẫu

  Ngày 27 tháng 04 năm 2022

  Sau 8 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, XIV; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Ngày 26 tháng 04 năm 2022

  Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí khối đảng, đoàn thể dự sinh hoạt chi bộ tại các khu dân cư theo địa bàn phân công phụ trách; tăng cường kiểm tra, giám sát; rà soát, củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng... là những giải pháp mà Đảng bộ huyện Yên Châu đề ra để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

  Xem chi tiết
 • Thêm “bảo bối” phát hiện, xử lý tham nhũng

  Thêm “bảo bối” phát hiện, xử lý tham nhũng

  Ngày 25 tháng 04 năm 2022

  “Giữ lửa” phòng, chống tham nhũng trên tinh thần “không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm”, Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa được Bộ Chính trị ban hành chắc chắn sẽ thêm “bảo bối” tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn nữa trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày