Xây dựng Đảng

 • Công tác dân vận ở Đoàn 326

  Công tác dân vận ở Đoàn 326

  Ngày 16 tháng 01 năm 2019

  Thời gian qua, Đoàn KT-QP 326 đã tích cực thực hiện công tác dân vận, triển khai nhiều mô hình giúp dân hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc.

  Xem chi tiết
 • Tăng cường đối thoại với nhân dân

  Tăng cường đối thoại với nhân dân

  Ngày 11 tháng 01 năm 2019

  Thực hiện Quyết định số 2108-QĐ/TU ngày 20/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân, những năm qua, công tác đối thoại với nhân dân, giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở được Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu cụ thể hóa và được huyện đăng ký thực hiện trong việc học và làm theo Bác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Khẳng định vai trò tham mưu quan trọng của Đảng về các chính sách kinh tế

  Khẳng định vai trò tham mưu quan trọng của Đảng về các chính sách kinh tế

  Ngày 10 tháng 01 năm 2019

  Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự trở thành một trung tâm để thu hút trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước để đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trước hết là phục vụ xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Xem chi tiết
 • Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Tổng đội TNXP tỉnh và công tác cán bộ

  Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Tổng đội TNXP tỉnh và công tác cán bộ

  Ngày 09 tháng 01 năm 2019

  Ngày 8/1, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Tổng đội TNXP tỉnh Sơn La và công tác cán bộ.

  Xem chi tiết
 • Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

  Ngày 08 tháng 01 năm 2019

  Ngày 7/1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La khóa IV, nhiệm kỳ 2014- 2019 đã tổ chức Hội nghị lần thứ VII đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  Xem chi tiết
 • Giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

  Giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

  Ngày 08 tháng 01 năm 2019

  5 năm thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nội dung giám sát, phản biện đa dạng, trên nhiều lĩnh vực, cách thức thực hiện phù hợp, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày