Xây dựng Đảng

 • Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  Ngày 01 tháng 03 năm 2021

  Giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngày 29/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Đề án “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ”.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cấp xã

  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cấp xã

  Ngày 25 tháng 02 năm 2021

  Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhiều cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” hằng năm trở lên đạt tỷ lệ cao, giảm cơ sở yếu kém.

  Xem chi tiết
 • Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng bộ cơ sở

  Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng bộ cơ sở

  Ngày 22 tháng 02 năm 2021

  Đảng bộ phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua Đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh 5 năm liền. Đây là nỗ lực của Đảng bộ phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • “Dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công

  “Dân vận khéo” thì việc gì cũng thành công

  Ngày 10 tháng 02 năm 2021

  Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đời sống, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

  Xem chi tiết
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng sát với thực tiễn

  Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng sát với thực tiễn

  Ngày 04 tháng 02 năm 2021

  “Sâu sát cơ sở, luôn lắng nghe và chủ động giải quyết kịp thời bất kỳ việc gì, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân” là bài học không bao giờ cũ trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm ấy, nhiều năm nay, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở Sơn La thường xuyên được đổi mới và đã đạt được những kết quả quan trọng. Hơn ai hết, người dân cảm nhận được niềm tin họ trao gửi đúng người, đúng chỗ và được nhận lại kết quả một cách xứng đáng.

  Xem chi tiết
 • Giai cấp công nhân Sơn La sắt son niềm tin với Đảng

  Giai cấp công nhân Sơn La sắt son niềm tin với Đảng

  Ngày 04 tháng 02 năm 2021

  Cùng với giai cấp công nhân cả nước, giai cấp công nhân Sơn La hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin sắt son, nhiều kỳ vọng về “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam” sẽ có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, toàn diện trên các lĩnh vực nói chung và chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày