Xây dựng Đảng

 • “Cầu nối” giữa nhân dân với Đảng

  “Cầu nối” giữa nhân dân với Đảng

  Ngày 20 tháng 01 năm 2020

  Để tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn Khu kinh tế Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ của tỉnh Điện Biên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 (Quân khu 2), đã coi trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, coi đó như “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng.

  Xem chi tiết
 • Ðại hội lần thứ IV của Ðảng

  Ðại hội lần thứ IV của Ðảng

  Ngày 20 tháng 01 năm 2020

  Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại: giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập, thống nhất, cùng thực hiện một nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.

  Xem chi tiết
 • Những chặng đường vẻ vang của Đảng: Ðại hội lần thứ III của Ðảng

  Những chặng đường vẻ vang của Đảng: Ðại hội lần thứ III của Ðảng

  Ngày 20 tháng 01 năm 2020

  Sau Chiến thắng Ðiện Biên Phủ 1954, miền bắc hoàn toàn được giải phóng, miền nam còn tạm thời nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ - ngụy. Vì vậy, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền bắc và tiến hành đấu tranh để giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc.

  Xem chi tiết
 • Huyện ủy Phù Yên: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

  Huyện ủy Phù Yên: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

  Ngày 19 tháng 01 năm 2020

  Ngày 18/1, Huyện ủy Phù Yên đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 60 năm và 45 năm đợt 3/2 cho 6 đảng viên tại Đảng bộ các xã: Tường Phù, Gia Phù và Mường Cơi. Trong đó, 4 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng 60 năm và 2 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng 45 năm. Dự buổi Lễ có đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Ðại hội lần thứ II của Ðảng

  Ðại hội lần thứ II của Ðảng

  Ngày 17 tháng 01 năm 2020

  Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, đã phải đối mặt với những thử thách hiểm nghèo, thù trong, giặc ngoài và hậu quả chính sách của phát-xít Nhật làm hai triệu đồng bào bị chết đói. Ở miền nam, đêm 22, rạng ngày 23-9-1945, quân Pháp trong trang phục quân Anh, bất ngờ tập kích các công sở của chính quyền cách mạng tại Sài Gòn. Chỉ được hưởng nền độc lập, tự do 21 ngày kể từ ngày 2-9-1945, đồng bào, đồng chí Sài Gòn - Gia Ðịnh cùng đồng bào Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước. Hàng vạn thanh niên miền bắc hưởng ứng phong trào tòng quân giết giặc, chi viện sức người, sức của cho miền nam - Thành đồng Tổ quốc.

  Xem chi tiết
 • Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

  Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2

  Ngày 16 tháng 01 năm 2020

  Ngày 15/1, Đảng bộ xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 50 năm và 55 năm đợt 3/2/2020 cho 13 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ bản, xóm trực thuộc Đảng bộ xã.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày