Xây dựng Đảng

 • Chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Ngày 06 tháng 07 năm 2020

  Những năm qua, Đảng bộ xã Mường Cơi (Phù Yên) luôn chú trọng củng cố xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực ở địa phương... Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được khẳng định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

  Xem chi tiết
 • Chi bộ bản Huổi Khoong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Chi bộ bản Huổi Khoong lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Ngày 03 tháng 07 năm 2020

  Những năm qua, Chi bộ bản tái định cư Huổi Khoong, xã Chiềng Khoong (Sông Mã) đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo các hoạt động của bản; vận động các hộ dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống, sản xuất.

  Xem chi tiết
 • Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

  Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

  Ngày 30 tháng 06 năm 2020

  Ngày 30/6, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

  Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025

  Ngày 30 tháng 06 năm 2020

  Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đến ngày 22/6, có 100% chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đảm bảo kế hoạch đề ra.

  Xem chi tiết
 • Chú trọng công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan báo chí

  Chú trọng công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan báo chí

  Ngày 30 tháng 06 năm 2020

  Trong bối cảnh hoạt động xuất bản báo chí đã xuất hiện một số hiện tượng tiêu cực, không phù hợp với bản chất của báo chí cách mạng, việc phát huy vai trò, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan báo chí càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi đó là yếu tố then chốt quyết định và bảo đảm báo chí Việt Nam luôn luôn xứng đáng với vai trò là “tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng” như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) khẳng định.

  Xem chi tiết
 • Chú trọng công tác xây dựng Ðảng tại các cơ quan báo chí

  Chú trọng công tác xây dựng Ðảng tại các cơ quan báo chí

  Ngày 30 tháng 06 năm 2020

  Bài 2: Xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng cơ quan báo chí thật sự trong sạch, vững mạnh

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày