Xã hội

 • Hỗ trợ xóa nhà tạm - về đích trước 3 năm

  Hỗ trợ xóa nhà tạm - về đích trước 3 năm

  Ngày 05 tháng 08 năm 2022

  Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Mường La giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu xóa 407 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Với quyết tâm cao nhất, huyện Mường La đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tìm kiếm nguồn lực, xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đến nay, toàn huyện đã hoàn thành mục tiêu của Đề án, về đích trước 3 năm so với kế hoạch.

  Xem chi tiết
 • Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

  Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

  Ngày 04 tháng 08 năm 2022

  Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 500/TTr- STNMT ngày 2/8/2022 về việc ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết các nội dung phản ánh liên quan đến Trang trại chăn nuôi Minh Thúy Xuân Nha, huyện Vân Hồ, ngày 3/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2945/UBND-KT về việc tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Chung tay bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo hành, xâm hại

  Chung tay bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo hành, xâm hại

  Ngày 04 tháng 08 năm 2022

  Toàn tỉnh hiện có gần 397.800 trẻ em dưới 16 tuổi (chiếm 31,3% dân số); trong đó, trên 6.200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 136.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ, 44 đối tượng, 27 trẻ dưới 16 tuổi bị xâm hại, trong đó, 80% tổng số vụ là xâm hại tình dục. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 16 nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục. Do vậy, việc ngăn chặn, đẩy lùi nạn xâm hại, bạo lực đối với trẻ em cần thực hiện quyết liệt hơn nữa.

  Xem chi tiết
 • Tuổi trẻ Mường La với Chiến dịch "Tình nguyện hè"

  Tuổi trẻ Mường La với Chiến dịch "Tình nguyện hè"

  Ngày 04 tháng 08 năm 2022

  Những ngày này, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Mường La đang sôi nổi triển khai Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo cơ hội để các đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến sức trẻ vì cuộc sống cộng đồng.

  Xem chi tiết
 • Tuổi trẻ Sơn La hành động vì môi trường

  Tuổi trẻ Sơn La hành động vì môi trường

  Ngày 04 tháng 08 năm 2022

  Triển khai thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” do Trung ương Đoàn phát động, tuổi trẻ Sơn La đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

  Xem chi tiết
 • Phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng

  Phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng

  Ngày 04 tháng 08 năm 2022

  Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường La đã phát huy tốt vai trò cầu nối, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày