Văn học - Nghệ thuật

 • Hội Liên hiệp VHNT tỉnh: Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

  Hội Liên hiệp VHNT tỉnh: Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

  Ngày 10 tháng 12 năm 2018

  Ngày 10/12, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

  Xem chi tiết
 • Thường xuyên, liên tục, quyết liệt phòng, chống tham nhũng

  Thường xuyên, liên tục, quyết liệt phòng, chống tham nhũng

  Ngày 07 tháng 12 năm 2018

  Từ năm 2003, Liên hiệp quốc đã quyết định chọn ngày 9/12 hàng năm là Ngày quốc tế phòng, chống tham nhũng (International Anti-Corruption Day), bởi ý thức rõ hiểm họa khôn lường của tham nhũng, khẳng định chỉ có đoàn kết, chung tay của mọi quốc gia, dân tộc trên toàn cầu mới phòng, chống thành công.

  Xem chi tiết
 • Đoàn kết, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật

  Đoàn kết, năng động, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật

  Ngày 04 tháng 12 năm 2018

  Bám sát Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Liên hiệp văn học - nghệ thuật (VHNT) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi hội chuyên ngành, định hướng sáng tác cho hội viên quảng bá rộng rãi các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nâng cao hưởng thụ đời sống văn hóa, văn nghệ của đồng bào các dân tộc; phục vụ đắc lực vào công cuộc đổi mới toàn diện sự nghiệp VHNT theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị về VHNT trong tình hình mới.

  Xem chi tiết
 • Vui Trung thu an toàn, ý nghĩa

  Vui Trung thu an toàn, ý nghĩa

  Ngày 21 tháng 09 năm 2018

  Một Tết Trung thu nữa lại đến. Đây là dịp để toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với những mầm non tương lai của đất nước. Đối với trẻ em, Tết Trung thu được mong chờ nhất, bởi các em cảm nhận rõ hơn tình yêu thương, sự chăm sóc, che chở của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

  Xem chi tiết
 • Biết đọc, biết viết

  Biết đọc, biết viết

  Ngày 07 tháng 09 năm 2018

  Từ năm 1965, Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã quyết định chọn ngày 8/9 hàng năm là Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ; nhấn mạnh biết đọc, biết viết là quyền và là nền tảng cho việc học tập suốt đời của tất cả mọi người, nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của xã hội.

  Xem chi tiết
 • Cuốn sách “Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952”

  Cuốn sách “Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952”

  Ngày 31 tháng 08 năm 2018

  Để ghi lại những đóng góp, cống hiến của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đặc biệt là trong chiến dịch Tây Bắc, năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Sơn La với chiến dịch Tây Bắc năm 1952”.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày