Văn hóa - Văn Nghệ - Thể thao

 • Bắc Yên lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

  Bắc Yên lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

  Ngày 01 tháng 03 năm 2021

  Bắc Yên là huyện vùng cao có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, gồm: Mông, Thái, Mường, Dao, Khơ Mú, Kinh và Tày. Mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc riêng biệt. Những năm qua, cùng với quan tâm phát triển kinh tế, huyện Bắc Yên chú trọng bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Xem chi tiết
 • Người giữ nghề rèn truyền thống ở Kim Bon

  Người giữ nghề rèn truyền thống ở Kim Bon

  Ngày 26 tháng 02 năm 2021

  Hiện nay, trên các bản vùng cao của huyện Phù Yên, người dân đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc, nông cụ hiện đại để phục vụ sản xuất. Bởi vậy, nghề rèn truyền thống đang dần mai một. Dẫu vậy, vẫn còn một số thợ rèn luôn đau đáu nỗi niềm bảo tồn và hồi sinh nghề truyền thống của đồng bào mình. Trong đó có anh Vàng A Nhà, bản Suối On, xã Kim Bon.

  Xem chi tiết
 • Tháng hai

  Tháng hai

  Ngày 25 tháng 02 năm 2021

  Xem chi tiết
 • Tháng hai

  Tháng hai

  Ngày 25 tháng 02 năm 2021

  Xem chi tiết
 • Cánh xuân Tây Bắc

  Cánh xuân Tây Bắc

  Ngày 25 tháng 02 năm 2021

  Xem chi tiết
 • Cánh xuân Tây Bắc

  Cánh xuân Tây Bắc

  Ngày 25 tháng 02 năm 2021

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày