Trung tâm nước sạch & VSMTNT tỉnh Sơn La

 • Họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt

  Họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt

  Ngày 07 tháng 10 năm 2018

  Ngày 6/10, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt liên xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen (Thành phố).

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

  Hiệu quả vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

  Ngày 01 tháng 10 năm 2018

  Những năm qua, việc triển khai chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Vân Hồ đã giúp hàng trăm hộ dân trên địa bàn được sử dụng nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường... góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Nước sạch vì cuộc sống cộng đồng

  Nước sạch vì cuộc sống cộng đồng

  Ngày 12 tháng 07 năm 2018

  Những năm qua, từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các tổ chức phi chính phủ, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

  Xem chi tiết
 • Xã hội hóa trong quản lý công trình cấp nước vùng nông thôn

  Xã hội hóa trong quản lý công trình cấp nước vùng nông thôn

  Ngày 28 tháng 06 năm 2018

  Theo số liệu của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, bằng nhiều chương trình, dự án và các nguồn vốn, như: Ngân sách Nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp... đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư được 1.602 công trình cấp nước tập trung nông thôn, cấp nước sinh hoạt cho hơn 800 nghìn người dân vùng nông thôn. Công tác quản lý sau đầu tư được quan tâm, có 1.537 công trình do cộng đồng quản lý, 35 công trình do HTX quản lý, 18 công trình do đơn vị sự nghiệp quản lý, 9 công trình do doanh nghiệp quản lý và 3 công trình do tư nhân quản lý.

  Xem chi tiết
 • Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 20 học viên

  Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 20 học viên

  Ngày 21 tháng 06 năm 2018

  Trong 2 ngày 18 và 19/6, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 20 học viên là cán bộ quản lý, vận hành công trình nước tập trung tại các xã trên địa bàn huyện Mai Sơn.

  Xem chi tiết
 • Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 30 học viên

  Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 30 học viên

  Ngày 12 tháng 06 năm 2018

  Trong 2 ngày 11 và 12/6, tại huyện Quỳnh Nhai, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung cho 30 học viên là cán bộ quản lý, vận hành công trình nước tập trung tại các xã trên địa bàn huyện.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày