Trung tâm nước sạch & VSMTNT tỉnh Sơn La

 • Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Ngày 20 tháng 03 năm 2020

  Những năm qua, từ nguồn vốn các chương trình: Tái định cư thủy điện Hòa Bình, 134, 135, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới..., trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.451 công trình cấp nước tập trung, 92% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 56% dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

  Xem chi tiết
 • Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Ngày 20 tháng 03 năm 2020

  Những năm qua, từ nguồn vốn các chương trình: Tái định cư thủy điện Hòa Bình, 134, 135, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới..., trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.451 công trình cấp nước tập trung, 92% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 56% dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

  Xem chi tiết
 • Nước sạch về bản

  Nước sạch về bản

  Ngày 31 tháng 01 năm 2020

  Tết Canh Tý 2020, hơn 800 hộ dân của các bản Hua Bó, Mường Bú, Púng Diến, bản Giàn, tiểu khu 1 và bản Cứp của xã Mường Bú (Mường La) không còn thiếu nước sinh hoạt khi công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú được đưa vào sử dụng. Hai bên đường của các bản giờ không còn cảnh những đường ống dẫn nước nhằng nhịt do người dân tự mắc nối từ các mó về dùng.

  Xem chi tiết
 • Nước sạch về bản

  Nước sạch về bản

  Ngày 31 tháng 01 năm 2020

  Tết Canh Tý 2020, hơn 800 hộ dân của các bản Hua Bó, Mường Bú, Púng Diến, bản Giàn, tiểu khu 1 và bản Cứp của xã Mường Bú (Mường La) không còn thiếu nước sinh hoạt khi công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú được đưa vào sử dụng. Hai bên đường của các bản giờ không còn cảnh những đường ống dẫn nước nhằng nhịt do người dân tự mắc nối từ các mó về dùng.

  Xem chi tiết
 • Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn: Bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cấp nước liên bản xã Phiêng Khoài

  Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn: Bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cấp nước liên bản xã Phiêng Khoài

  Ngày 22 tháng 11 năm 2019

  Ngày 22/11, Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh đã tổ chức Lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình cấp nước liên bản xã Phiêng Khoài (Yên Châu).

  Xem chi tiết
 • Bảo đảm cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn

  Bảo đảm cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn

  Ngày 06 tháng 11 năm 2019

  Những năm qua, trên địa bàn tỉnh nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và giúp các xã hoàn thành chỉ tiêu số 17.1 của tiêu chí 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày