Trung tâm nước sạch & VSMTNT tỉnh Sơn La

 • Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh: Lễ bàn giao, tiếp nhận hệ thống xử lý nước sạch do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ

  Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh: Lễ bàn giao, tiếp nhận hệ thống xử lý nước sạch do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ

  Ngày 15 tháng 11 năm 2018

  Ngày 15/11, tại Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Sơn La đã diễn ra Lễ bàn giao, tiếp nhận hệ thống xử lý nước sạch do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ thông qua Hiệp hội nước Ôxtrâylia.

  Xem chi tiết
 • Nước sạch nâng cao chất lượng cuộc sống

  Nước sạch nâng cao chất lượng cuộc sống

  Ngày 07 tháng 11 năm 2018

  Đến nay, huyện Mộc Châu có tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94%. Những công trình cấp nước trên địa bàn được đầu tư xây dựng, đã góp phần nâng cao đời sống người dân.

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả nguồn vốn Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  Hiệu quả nguồn vốn Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

  Ngày 29 tháng 10 năm 2018

  Thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Sơn La là một trong 10 tỉnh được áp dụng cho vay đầu tiên trong cả nước. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là đơn vị được giao thực hiện chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, đã có trên 32.380 hộ gia đình được vay nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo hàng nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

  Xem chi tiết
 • Họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt

  Họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt

  Ngày 07 tháng 10 năm 2018

  Ngày 6/10, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã họp triển khai xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt liên xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen (Thành phố).

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

  Hiệu quả vốn vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường

  Ngày 01 tháng 10 năm 2018

  Những năm qua, việc triển khai chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại huyện Vân Hồ đã giúp hàng trăm hộ dân trên địa bàn được sử dụng nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường... góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Nước sạch vì cuộc sống cộng đồng

  Nước sạch vì cuộc sống cộng đồng

  Ngày 12 tháng 07 năm 2018

  Những năm qua, từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các tổ chức phi chính phủ, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày