Trang tin các huyện, thành phố

 • 12 huyện, thành phố

  12 huyện, thành phố

  Ngày 27 tháng 11 năm 2021

  Xem chi tiết
 • Lan tỏa chương trình "Máy tính cũ - tri thức mới"

  Lan tỏa chương trình "Máy tính cũ - tri thức mới"

  Ngày 28 tháng 10 năm 2021

  Từ những chiếc máy tính tưởng chừng không còn giá trị, do các tập thể, cá nhân quyên góp, Đoàn phường Quyết Tâm (Thành phố) đã tiếp nhận, sửa chữa, hoàn thiện để trao tặng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, Chương trình “Máy tính cũ - tri thức mới” đã lan tỏa trong cộng đồng.

  Xem chi tiết
 • Lan tỏa chương trình "Máy tính cũ - tri thức mới"

  Lan tỏa chương trình "Máy tính cũ - tri thức mới"

  Ngày 28 tháng 10 năm 2021

  Từ những chiếc máy tính tưởng chừng không còn giá trị, do các tập thể, cá nhân quyên góp, Đoàn phường Quyết Tâm (Thành phố) đã tiếp nhận, sửa chữa, hoàn thiện để trao tặng các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, Chương trình “Máy tính cũ - tri thức mới” đã lan tỏa trong cộng đồng.

  Xem chi tiết
 • Dòng họ Hà hiếu học

  Dòng họ Hà hiếu học

  Ngày 26 tháng 10 năm 2021

  Thường xuyên động viên, khích lệ con em trong dòng họ nỗ lực học tập, dòng họ Hà, bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng (Thành phố) có nhiều người thành đạt, công tác ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, phường.

  Xem chi tiết
 • Thành phố thực hiện “mục tiêu kép”

  Thành phố thực hiện “mục tiêu kép”

  Ngày 19 tháng 10 năm 2021

  Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, Thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép, giữ vững “vùng xanh”, thích ứng linh hoạt, đầu tư thúc đẩy phát triển KT-XH, chăm lo đời sống của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I

  Phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I

  Ngày 30 tháng 09 năm 2021

  Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, thành phố Sơn La - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh đang ngày càng phát triển. Với mục tiêu xây dựng Thành phố trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, mang bản sắc văn hóa các dân tộc đặc thù tiểu vùng Tây Bắc, ngày 7/9/2021, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Kết luận về phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày