Tin tức huyện Yên Châu

 • Phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết các dân tộc xây dựng huyện Yên Châu phát triển toàn diện, bền vững
 • Yên Châu tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

  Yên Châu tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

  Ngày 13 tháng 08 năm 2020

  Xác định đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, huyện Yên Châu tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo chung của huyện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ ở Chiềng Khoi

  Sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ ở Chiềng Khoi

  Ngày 07 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng ở xã Chiềng Khoi (Yên Châu) được khuyến khích phát triển, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

  Xem chi tiết
 • Bản Nà Dạ giữ rừng xanh

  Bản Nà Dạ giữ rừng xanh

  Ngày 05 tháng 08 năm 2020

  “Thực hiện mô hình dân vận khéo, Ban Quản lý bản Nà Dạ, xã Chiềng On đã huy động được nhân dân cùng tham gia trồng và bảo vệ rừng. Nhờ đó, 18 năm nay, diện tích rừng ở bản Nà Dạ, xã Chiềng On (Yên Châu) luôn được giữ vững, không xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng làm nương và khai thác lâm sản trái phép” - Đồng chí Thào Thị Mai Anh, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Yên Châu, chia sẻ.

  Xem chi tiết
 • Khởi sắc xã vùng biên

  Khởi sắc xã vùng biên

  Ngày 28 tháng 07 năm 2020

  Những năm qua, Đảng bộ xã Phiêng Khoài (Yên Châu) đã phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Diện mạo của xã vùng cao biên giới Phiêng Khoài ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia được giữ vững.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh phát triển cây ăn quả theo quy trình VietGAP

  Đẩy mạnh phát triển cây ăn quả theo quy trình VietGAP

  Ngày 28 tháng 07 năm 2020

  Yên Châu là một trong những địa phương có diện tích cây ăn quả lớn của tỉnh, với nhiều sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu, như: xoài, nhãn, chuối, mận hậu. Để sản phẩm cây ăn quả có đầu ra ổn định, từng bước đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường, huyện Yên Châu đã tập trung chỉ đạo phát triển vùng cây ăn quả theo hướng hữu cơ và áp dụng quy trình sản xuất VietGAP.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày