Thời sự - Chính trị

 • Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Ngày 02 tháng 08 năm 2022

  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tính khái quát cao, là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn dân tộc, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta về phát triển đất nước nhanh và bền vững.

  Xem chi tiết
 • Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Ngày 02 tháng 08 năm 2022

  Sáng 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc với đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo và Thường trực Tổ Biên tập xây dựng Đề án để nghe báo cáo về kết quả hoàn thiện dự thảo Đề án.

  Xem chi tiết
 • Mộc Châu làm theo lời Bác

  Mộc Châu làm theo lời Bác

  Ngày 02 tháng 08 năm 2022

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm, tự giác trên cả ba nội dung: Học, làm theo và nêu gương. Quán triệt tinh thần đó, Huyện ủy Mộc Châu đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch hành động của cấp ủy, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  Ngày 01 tháng 08 năm 2022

  Ngày 1/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7, định hướng tuyên truyền tháng 8/2022. Dự hội nghị có đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định

  Ngày 01 tháng 08 năm 2022

  Ngày 1/8, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và quyết định một số nội dung theo quy định. Dự họp có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

  Xem chi tiết
 • Đổi mới hoạt động công tác đảng, công tác chính trị

  Đổi mới hoạt động công tác đảng, công tác chính trị

  Ngày 01 tháng 08 năm 2022

  Từ năm 2021 đến nay, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phù hợp nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực tế. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày