Thời sự - Chính trị

 • Thành phố thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường

  Thành phố thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường

  Ngày 04 tháng 08 năm 2022

  Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Sơn La đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

  Xem chi tiết
 • Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH mỏ Niken bản Phúc

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Công ty TNHH mỏ Niken bản Phúc

  Ngày 03 tháng 08 năm 2022

  Ngày 3/8, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Công ty TNHH mỏ Niken bản Phúc.

  Xem chi tiết
 • Họp Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 398 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Họp Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 398 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Ngày 03 tháng 08 năm 2022

  Ngày 3/8, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 398-QĐ/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW.

  Xem chi tiết
 • Vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  Ngày 03 tháng 08 năm 2022

  Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo chí có vai trò đặc biệt, vừa góp phần phát hiện, đấu tranh với những vụ việc, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực qua thực hiện chức năng của mình để phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị xử lý, giám sát việc thực thi của các cơ quan chức năng, vừa tuyên truyền cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

  Xem chi tiết
 • Vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

  Vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

  Ngày 03 tháng 08 năm 2022

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La từng bước được cải thiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố, tăng cường; chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; các vấn đề xã hội được tập trung giải quyết; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt những kết quả tích cực; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Đảng bộ tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường.

  Xem chi tiết
 • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới

  Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới

  Ngày 02 tháng 08 năm 2022

  Ngày 2/8, các đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày