Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

 • Cải thiện môi trường đầu tư xây dựng

  Cải thiện môi trường đầu tư xây dựng

  Ngày 25 tháng 05 năm 2022

  Tập trung cải cách các thủ tục hành chính theo tiêu chí đơn giản, minh bạch và hiện đại, hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và quản lý.

  Xem chi tiết
 • Đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  Đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  Ngày 29 tháng 04 năm 2022

  Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng và của tỉnh, Sở Xây dựng đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực chuyên môn của ngành; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn cụ thể hóa các quy định quản lý Nhà nước về xây dựng, góp phần vào phát triển chung của tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Thẩm định 24 hồ sơ dự án đầu tư xây dựng
 • Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Ngày 23 tháng 03 năm 2022

  Bám sát chức năng, nhiệm vụ, thời gian qua, Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (Sở Xây dựng) đã từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, giúp cơ quan Nhà nước quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ Sở Xây dựng lãnh đạo thực nhiệm vụ chuyên môn

  Đảng bộ Sở Xây dựng lãnh đạo thực nhiệm vụ chuyên môn

  Ngày 25 tháng 02 năm 2022

  Năm qua, Đảng bộ Sở Xây dựng đã đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo; xây dựng chương trình hành động cụ thể với những chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ, cán bộ, đảng viên, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng

  Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng

  Ngày 14 tháng 01 năm 2022

  Ngày 14/1, Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày