Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

 • Nâng cao chất lượng khảo sát, lập quy hoạch, kiến trúc

  Nâng cao chất lượng khảo sát, lập quy hoạch, kiến trúc

  Ngày 28 tháng 10 năm 2021

  Trung tâm Quy hoạch xây dựng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng. Những năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào các công trình xây dựng của tỉnh. Các đồ án, công trình do Trung tâm đảm nhận luôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư.

  Xem chi tiết
 • Nơi kết nối đam mê kiến trúc

  Nơi kết nối đam mê kiến trúc

  Ngày 23 tháng 09 năm 2021

  Câu lạc bộ kiến trúc sư trẻ tỉnh được thành lập năm 2020, thuộc Hội kiến trúc sư tỉnh Sơn La - Điện Biên. Gắn kết, chia sẻ hoạt động chuyên môn, với gần 18 thành viên luôn tâm huyết với nghề, có nhiều sản phẩm tham gia các cuộc thi thiết kết biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (Slogan) đạt giải cao.

  Xem chi tiết
 • Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng

  Tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng

  Ngày 30 tháng 08 năm 2021

  Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Xây dựng thường xuyên rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung về phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng đảm bảo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đức Luyến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động

  Ngày 30 tháng 07 năm 2021

  Xác định cải cách hành chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gắn liền với mục tiêu quản lý, phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch các lĩnh vực liên quan đến ngành xây dựng.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đô thị

  Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc đô thị

  Ngày 17 tháng 06 năm 2021

  Thời gian qua, ngành xây dựng đã tích cực chủ động phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch; lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc và thiết kế đô thị làm cơ sở cho việc cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại các địa phương; thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng để thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

  Xem chi tiết
 • Quy hoạch điểm thu gom, xử lý chất thải rắn

  Quy hoạch điểm thu gom, xử lý chất thải rắn

  Ngày 10 tháng 06 năm 2021

  Những năm qua, với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, lượng chất thải phát sinh trên địa bàn tăng nhanh. Những bất cập trong quy hoạch bãi chôn lấp, công tác thu gom... đang gây áp lực không nhỏ đến môi trường và ảnh hưởng đời sống của người dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày