Quốc phòng

  • Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển

    Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển

    Ngày 03 tháng 03 năm 2020

    Với hơn 270 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào), trải qua 57 năm hình thành và phát triển, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày