Pháp luật

 • Khi pháp luật về với cơ sở

  Khi pháp luật về với cơ sở

  Ngày 21 tháng 03 năm 2018

  Nhiều năm qua, cùng với việc giúp người dân tại các cơ sở thêm điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo và ổn định đời sống, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân. Trong đó, đã chỉ đạo các huyện, thành phố quan tâm tới các xã, bản vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, giúp nhân dân nắm vững pháp luật, vận dụng hiệu quả vào cuộc sống, đảm bảo hạn chế các vụ việc vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật...

  Xem chi tiết
 • Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

  Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin

  Ngày 16 tháng 03 năm 2018

  Để góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), thì việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác này là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.

  Xem chi tiết
 • Sốp Cộp nâng cao chất lượng thi hành án dân sự

  Sốp Cộp nâng cao chất lượng thi hành án dân sự

  Ngày 15 tháng 03 năm 2018

  Những năm qua, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sốp Cộp đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết
 • Sốp Cộp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

  Sốp Cộp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

  Ngày 13 tháng 03 năm 2018

  Những năm qua, huyện Sốp Cộp đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

  Xem chi tiết
 • Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội

  Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội

  Ngày 09 tháng 03 năm 2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

  Xem chi tiết
 • Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

  Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

  Ngày 01 tháng 03 năm 2018

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày