Pháp luật

 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp

  Ngày 28 tháng 08 năm 2018

  Những năm qua, hoạt động Tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, giữ vững kỷ cương xã hội, góp phần tăng cường pháp chế, quản lý xã hội bằng pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Xem chi tiết
 • Giúp người dân am hiểu pháp luật

  Giúp người dân am hiểu pháp luật

  Ngày 20 tháng 08 năm 2018

  Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, Hội Luật gia tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý cho người dân.

  Xem chi tiết
 • Công tác thi hành án dân sự ở Thuận Châu: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân

  Công tác thi hành án dân sự ở Thuận Châu: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân

  Ngày 06 tháng 08 năm 2018

  Thuận Châu là huyện có địa bàn rộng với 29 xã, thị trấn, giao thông không thuận lợi; số lượng án phải thi hành nhiều... Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thuận Châu, tỷ lệ án thi hành đều đạt chỉ tiêu được giao, đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật.

  Xem chi tiết
 • Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật

  Bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật

  Ngày 23 tháng 07 năm 2018

  Ngày 23/7, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 200 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện Hội đồng PBGDPL các cấp...

  Xem chi tiết
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018

  Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2018

  Ngày 17 tháng 07 năm 2018

  Ngày 17/7, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

  Xem chi tiết
 • Tủ sách pháp luật nơi vùng cao biên giới

  Tủ sách pháp luật nơi vùng cao biên giới

  Ngày 16 tháng 07 năm 2018

  Thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của các cấp, ngành, một số tủ sách pháp luật ở các bản thuộc xã Chiềng On và Phiêng Khoài (Yên Châu) đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhân dân có điều kiện tiếp cận với các kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày