Nông thôn mới

 • Diện mạo mới Nặm Ét

  Diện mạo mới Nặm Ét

  Ngày 10 tháng 08 năm 2018

  Với sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, những năm qua, diện mạo xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai) đã và đang phát triển thay đổi, cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, xã thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình nuôi cá lồng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hiện còn 36%.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Khương sau một năm đạt chuẩn nông thôn mới

  Chiềng Khương sau một năm đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 08 tháng 08 năm 2018

  Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp trở lại xã Chiềng Khương (Sông Mã), đúng một năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với những gì hiện hữu, chúng tôi hiểu cấp ủy, chính quyền xã đã và đang không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững, tiếp tục tạo nên những thành quả mới.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Khoong huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

  Chiềng Khoong huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

  Ngày 03 tháng 08 năm 2018

  Sau hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Khoong (Sông Mã) đã đạt được nhiều kết quả khả quan, kinh tế - xã hội phát triển đời sống người dân ngày một nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới...

  Xem chi tiết
 • Mường La huy động nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn

  Mường La huy động nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn

  Ngày 02 tháng 08 năm 2018

  Những năm qua, trên địa bàn huyện Mường La được đầu tư xây dựng các công trình nhà văn hóa, nước sạch vệ sinh môi trường, thủy lợi và đường giao thông nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Các công trình được đầu tư xây dựng đảm bảo quy trình, thủ tục pháp lý, triển khai thi công nhanh chóng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện.

  Xem chi tiết
 • Đổi thay Púng Bánh

  Đổi thay Púng Bánh

  Ngày 16 tháng 07 năm 2018

  Những cánh đồng lúa chín vàng đang kỳ thu hoạch, những nương ngô, nương sắn trải dài xanh tốt, đồi cây ăn quả trĩu cành, nhà cửa, đường sá được xây dựng khang trang, đó là bức tranh hôm nay của xã Púng Bánh (Sốp Cộp).

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ xã Tông Lạnh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

  Đảng bộ xã Tông Lạnh lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

  Ngày 12 tháng 07 năm 2018

  Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2019, đến nay, xã Tông Lạnh, Thuận Châu đã đạt 11/19 tiêu chí. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng nhân dân thực hiện.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày