Nông thôn mới

 • Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

  Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 16 tháng 11 năm 2018

  Với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp… chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Mai Sơn đã thu được kết quả tích cực. Đến nay, bình quân 1 xã đạt 10,71 tiêu chí, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 6 xã đạt từ 10-15 tiêu chí; 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí.

  Xem chi tiết
 • “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”

  “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”

  Ngày 12 tháng 11 năm 2018

  Nét nổi bật sau 7 tháng triển khai thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Chiềng Sung đó là, người dân có ý thức cao hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; xóa được nhiều nhà tạm; đổ bê tông được một số tuyến đường nội xã... Bộ mặt nông thôn mới ở các bản trong xã từng bước khởi sắc.

  Xem chi tiết
 • Xã Hát Lót và Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới

  Xã Hát Lót và Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 11 tháng 11 năm 2018

  Ngày 10 và 11/11), huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ công bố xã Hát Lót và xã Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Vân Hồ: Bình quân mỗi xã đạt 7,8 tiêu chí về xây dựng NTM

  Vân Hồ: Bình quân mỗi xã đạt 7,8 tiêu chí về xây dựng NTM

  Ngày 08 tháng 11 năm 2018

  Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, huyện Vân Hồ đẩy mạnh huy động các nguồn vốn và phát huy nội lực, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền của và công sức để xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Xã Hát Lót cán đích nông thôn mới

  Xã Hát Lót cán đích nông thôn mới

  Ngày 07 tháng 11 năm 2018

  Sau hơn 5 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hát Lót (Mai Sơn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn nơi đây, nhiều ngôi nhà mới mọc lên, các tuyến đường được bê tông khang trang, màu xanh của cây ăn quả phủ kín các phiêng bãi, sườn đồi; hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, xây dựng, đáp ứng tốt cho sản xuất và đời sống của người dân.

  Xem chi tiết
 • Thẩm định, xét công nhận xã Hát Lót và xã Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

  Thẩm định, xét công nhận xã Hát Lót và xã Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

  Ngày 31 tháng 10 năm 2018

  Ngày 30/10, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã đến thẩm định, xét công nhận xã Hát Lót và xã Mường Bon (Mai Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày