Nông thôn mới

 • Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới

  Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới

  Ngày 26 tháng 07 năm 2021

  Ngày 26/7, Đoàn kiểm tra xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh năm 2021 đã kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Cọ (Thành phố).

  Xem chi tiết
 • Sặp Vạt phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Sặp Vạt phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 16 tháng 07 năm 2021

  Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Sặp Vạt (Yên Châu) đã và đang nỗ lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí với phương châm “đạt tiêu chí nào, chắc tiêu chí đó”, phấn đấu cán đích NTM vào năm 2023.

  Xem chi tiết
 • Mường La xây dựng nông thôn mới

  Mường La xây dựng nông thôn mới

  Ngày 15 tháng 07 năm 2021

  Những năm qua, huyện Mường La đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

  Xem chi tiết
 • Nỗ lực thay đổi diện mạo xã vùng biên

  Nỗ lực thay đổi diện mạo xã vùng biên

  Ngày 07 tháng 07 năm 2021

  Mường Hung là một trong những xã biên giới khó khăn của huyện Sông Mã. Do địa bàn rộng, dân cư phân tán, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, tỷ lệ hộ nghèo cao... đã ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, góp “sức người, sức của” của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới nơi đây đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao, diện mạo nông thôn vùng biên đổi thay.

  Xem chi tiết
 • Phong trào hiến đất làm đường ở Chiềng Khương

  Phong trào hiến đất làm đường ở Chiềng Khương

  Ngày 01 tháng 07 năm 2021

  Những năm qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở xã Chiềng Khương (Sông Mã) đã nhận được sự đồng thuận, chung sức của người dân, góp phần đưa Chiềng Khương là xã biên giới đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Dồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Dồn lực cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 01 tháng 07 năm 2021

  Năm 2021, toàn tỉnh có 7 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Mường Bằng (Mai Sơn); Tà Xùa (Bắc Yên); Mường Giôn, Chiềng Khay (Quỳnh Nhai); Hua Păng (Mộc Châu); Huy Tân và Huy Thượng (Phù Yên). Các xã đang chạy nước rút để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày