Nông thôn mới

 • Mường La sau 3 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới

  Mường La sau 3 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới

  Ngày 24 tháng 05 năm 2018

  Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TU ngày 13/5/2015 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020 tại huyện Mường La, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc, chung tay xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả tích cực.

  Xem chi tiết
 • Mường La thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

  Mường La thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 17 tháng 05 năm 2018

  Trong xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò quan trọng, bởi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Đường mới về Chiềng Khoi

  Đường mới về Chiềng Khoi

  Ngày 15 tháng 05 năm 2018

  Những ngày này, nhân dân xã Chiềng Khoi (Yên Châu) có chung niềm vui: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 6 đi xã Chiềng Khoi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, giao thương hàng hóa. Hiện, Yên Châu có 100% tuyến đường từ trung tâm huyện đến các xã được nhựa hóa.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Khoong phát huy lợi thế

  Chiềng Khoong phát huy lợi thế

  Ngày 09 tháng 05 năm 2018

  Xã Chiềng Khoong (Sông Mã) có quốc lộ 4G chạy qua trung tâm xã, với những triền đồi thoai thoải, phù hợp phát triển cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc. Cánh đồng 2 vụ lúa rộng nhất, nhì huyện. Các bản trong xã ngụ cư bên bờ sông Mã hiền hòa. Các lợi thế này đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã khai thác triệt để làm giàu quê hương.

  Xem chi tiết
 • Toàn tỉnh: Phấn đấu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

  Toàn tỉnh: Phấn đấu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

  Ngày 04 tháng 05 năm 2018

  Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 24 xã.

  Xem chi tiết
 • Hua La quyết tâm cán đích đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

  Hua La quyết tâm cán đích đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

  Ngày 02 tháng 05 năm 2018

  Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hua La tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng các cơ sở vật chất, hạ tầng để hoàn thành các tiêu chí phấn đấu cán đích đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày