Nông thôn mới

 • Vai trò của Chi bộ Nà Chá trong xây dựng nông thôn mới

  Vai trò của Chi bộ Nà Chá trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 29 tháng 03 năm 2019

  Thời gian qua, Chi bộ bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban quản lý bản và các đoàn thể vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp sức cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào góp công, góp của, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

  Xem chi tiết
 • “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Tông Lạnh

  “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Tông Lạnh

  Ngày 28 tháng 03 năm 2019

  Hướng về cơ sở, giúp các xã đẩy nhanh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại xã Tông Lạnh do huyện Thuận Châu tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của huyện cùng cấp ủy, chính quyền và người dân Tông Lạnh, nhằm sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Khánh thành tuyến đường bê tông liên bản xã Chiềng Ve

  Khánh thành tuyến đường bê tông liên bản xã Chiềng Ve

  Ngày 27 tháng 03 năm 2019

  Ngày 26/3, xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn đã tổ chức Khánh thành tuyến đường bê tông liên bản Khiềng – bản Thẳm – bản Nà Lằn.

  Xem chi tiết
 • Suối Bau làm đường giao thông nông thôn

  Suối Bau làm đường giao thông nông thôn

  Ngày 25 tháng 03 năm 2019

  Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở xã Suối Bau (Phù Yên) được duy trì và đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Sàng nỗ lực cán đích nông thôn mới

  Chiềng Sàng nỗ lực cán đích nông thôn mới

  Ngày 25 tháng 03 năm 2019

  Với nhiều giải pháp phù hợp, xã Chiềng Sàng (Yên Châu) hiện đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng NTM; các tiêu chí còn lại, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, gấp rút hoàn thiện, phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

  Xem chi tiết
 • Toàn tỉnh có 3 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  Toàn tỉnh có 3 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  Ngày 20 tháng 03 năm 2019

  Trên cơ sở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, năm 2019, tỉnh ta tổ chức thí điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày