Nông thôn mới

 • Nhân dân hiến đất mở đường nội bản

  Nhân dân hiến đất mở đường nội bản

  Ngày 28 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân bản Khoa 1, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét đất để đổ bê tông đường giao thông nội bản, nội đồng.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng Quỳnh Nhai trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

  Xây dựng Quỳnh Nhai trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

  Ngày 24 tháng 06 năm 2022

  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khâu đột phá là "Xây dựng huyện Quỳnh Nhai trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2025". Huy động mọi nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo đột phá để huyện Quỳnh Nhai đạt mục tiêu đề ra.

  Xem chi tiết
 • Mộc Châu làm đường giao thông nông thôn

  Mộc Châu làm đường giao thông nông thôn

  Ngày 23 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu đã chung sức, đồng lòng tập trung mở rộng, bê tông hóa nhiều tuyến đường, làm cho bộ mặt nông thôn thêm diện mạo mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Đổi thay ở Sam Kha

  Đổi thay ở Sam Kha

  Ngày 13 tháng 06 năm 2022

  Trở lại Sam Kha lần này, chúng tôi thấy có nhiều thay đổi, đường về trung tâm xã đã được rải nhựa, đường liên bản đang được bê tông hóa. Trên những sườn đồi, màu xanh của cây ăn quả đang ngày càng trải rộng, trên nương chỉ còn những diện tích lúa đặc sản để hướng tới trở thành sản phẩm OCOP; chăn nuôi gia súc được bà con chuyển từ thả rông sang nuôi nhốt chuồng, gắn với trồng cỏ làm thức ăn.

  Xem chi tiết
 • Làng Chếu làm đường giao thông nông thôn

  Làng Chếu làm đường giao thông nông thôn

  Ngày 06 tháng 06 năm 2022

  Giao thông nông thôn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động người dân tích cực góp ngày công, tiền của chung sức làm đường nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Tạo sức bật cho các xã nông thôn mới ở vùng cao

  Tạo sức bật cho các xã nông thôn mới ở vùng cao

  Ngày 03 tháng 06 năm 2022

  Trong những năm qua, nhiều xã vùng cao ở các tỉnh miền núi phía bắc đã phấn đấu về đích nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn vùng cao nhờ đó có nhiều khởi sắc, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày