Nông thôn mới

 • Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

  Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

  Ngày 28 tháng 09 năm 2018

  Thời gian qua, Hội Nông dân xã Hát Lót đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư, phân bón, đặc biệt là đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đến nay xã Hát Lót đã trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả an toàn đem lại thu nhập cao cho nông dân.

  Xem chi tiết
 • Phong trào làm đường nội bản ở Chiềng La

  Phong trào làm đường nội bản ở Chiềng La

  Ngày 26 tháng 09 năm 2018

  Ấn tượng đầu tiên khi đến xã Chiềng La (Thuận Châu) là những tuyến đường nội bản bê tông hóa, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất trao đổi hàng hóa của bà con trong xã. Đây là kết quả mà Chiềng La đã đạt được từ thực hiện tốt phong trào làm đường giao thông nông thôn, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

  Xem chi tiết
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng nông thôn ở Mường La

  Quản lý và sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng nông thôn ở Mường La

  Ngày 25 tháng 09 năm 2018

  Trong giai đoạn 2016-2018, huyện Mường La đã huy động gần 310 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó, hơn 65,6 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho chương trình xây dựng nông thôn mới, hơn 172 tỷ đồng vốn huy động nhân dân đóng góp và gần 72 tỷ đồng lồng ghép từ các chương trình, dự án khác. Với nguồn vốn này, huyện đầu tư xây dựng 734 tuyến giao thông nội bản, chiều dài trên 162 km; 28 nhà văn hóa, 1 trạm y tế, chợ nông thôn và 25 công trình thủy lợi và nước sinh hoạt đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cơ bản các công trình sau đầu tư được bàn giao cho các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả, phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện.

  Xem chi tiết
 • Dồn sức cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới

  Dồn sức cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới

  Ngày 19 tháng 09 năm 2018

  Qua 7 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 9,59 tiêu chí/xã, tăng 3,04 tiêu chí so với năm 2015. Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 50% số xã đạt 10 tiêu chí trở lên về nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã, có 35 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Dồm Cang thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

  Dồm Cang thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 11 tháng 09 năm 2018

  Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm thực sự là tiêu chí khó đối với đồng bào các dân tộc xã Dồm Cang (Sốp Cộp). Song nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, môi trường và cảnh quan của xã đã có nhiều thay đổi tích cực.

  Xem chi tiết
 • Mường Chanh giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  Mường Chanh giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  Ngày 11 tháng 09 năm 2018

  Mường Chanh là xã thứ hai của huyện Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Thời gian qua, xã đã thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày