Nông thôn mới

 • Xây dựng nông thôn mới ở Yên Hưng

  Xây dựng nông thôn mới ở Yên Hưng

  Ngày 17 tháng 05 năm 2019

  Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân được hưởng thụ” và “nhân dân thực hiện, Nhà nước hỗ trợ” trong xây dựng nông thôn mới, xã Yên Hưng (Sông Mã) đã nỗ lực từng bước đạt các tiêu chí, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Huy Bắc nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

  Huy Bắc nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 09 tháng 05 năm 2019

  Huy Bắc là một trong hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của huyện Phù Yên. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, đến nay, xã Huy Bắc đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Sơ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Chiềng Sơ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 02 tháng 05 năm 2019

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước, huy động sự đóng góp của nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, tiếp tục phấn đấu trong năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Mường Sai phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới

  Mường Sai phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới

  Ngày 30 tháng 04 năm 2019

  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Mường Sai (Sông Mã) đã tập trung thực hiện các tiêu chí theo đúng kế hoạch đã đề ra, tạo diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  Nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  Ngày 26 tháng 04 năm 2019

  Mường Sang là xã đầu tiên của huyện Mộc Châu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, cùng với duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, năm 2019, xã Mường Sang là một trong ba xã trong tỉnh đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Khoa phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020

  Chiềng Khoa phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020

  Ngày 26 tháng 04 năm 2019

  Những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) ngày càng được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi. Hiện, xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn nông thôn mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày