Nông thôn mới

 • Phát huy vai trò chi bộ trong xây dựng nông thôn mới

  Phát huy vai trò chi bộ trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 03 tháng 10 năm 2022

  Những năm qua, Chi bộ bản Khoang Tuống, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, đã nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo của bản ngày càng đổi mới, đời sống người dân được nâng lên.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai sau một năm phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới

  Quỳnh Nhai sau một năm phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới

  Ngày 30 tháng 09 năm 2022

  Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, đến nay, kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Nhai có bước phát triển đáng kể; diện mạo nông thôn khởi sắc; dân chủ ở cơ sở được phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

  Xem chi tiết
 • Hiến đất mở rộng đường giao thông

  Hiến đất mở rộng đường giao thông

  Ngày 28 tháng 09 năm 2022

  Thực hiện phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu, có nhiều gia đình đã tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động mở rộng đường giao thông, chung tay xây dựng và phát triển huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Lao nỗ lực xây dựng NTM

  Chiềng Lao nỗ lực xây dựng NTM

  Ngày 27 tháng 09 năm 2022

  Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Chiềng Lao, huyện Mường La mới đạt 8/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; trường học; giáo dục; hệ thống tổ chức chính trị; quốc phòng, an ninh; còn 11 tiêu chí chưa đạt.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

  Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

  Ngày 23 tháng 09 năm 2022

  Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Phù Yên có 9/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi tích cực, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng cao. Có được kết quả đó nhờ sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Tuổi trẻ Thuận Châu chung tay xây dựng nông thôn mới

  Tuổi trẻ Thuận Châu chung tay xây dựng nông thôn mới

  Ngày 22 tháng 09 năm 2022

  Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; nhiệm kỳ qua, các cơ sở đoàn trong huyện Thuận Châu đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình thanh niên, nhiều việc làm ý nghĩa được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày