Nông thôn mới

 • Nông dân xã Lóng Sập tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

  Nông dân xã Lóng Sập tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

  Ngày 10 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Nông dân xã Lóng Sập (Mộc Châu) triển khai với nhiều hoạt động thiết thực và có sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, thu hút nhiều nông dân tham gia.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng III

  Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng III

  Ngày 04 tháng 08 năm 2020

  Trở lại xã Sập Xa (Phù Yên), chúng tôi nhận thấy trụ sở xã, trường học được xây dựng khang trang; tuyến đường về một số bản được đổ bê tông... Tạo nên diện mạo mới cho xã vùng III của huyện.

  Xem chi tiết
 • Nông dân Sông Mã góp sức xây dựng nông thôn mới

  Nông dân Sông Mã góp sức xây dựng nông thôn mới

  Ngày 31 tháng 07 năm 2020

  Những năm qua, cùng với làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Sông Mã thường xuyên phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân.

  Xem chi tiết
 • Dồn lực cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Dồn lực cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Ngày 31 tháng 07 năm 2020

  Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn tỉnh có 41 xã đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 12 tiêu chí/xã, tăng 10,39 tiêu chí so với năm 2011. Mục tiêu đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 48 xã chuẩn NTM, 3 xã xây dựng NTM nâng cao, gồm: Chiềng Cọ (Thành phố), Chiềng Ban (Mai Sơn) và Mường Sang (Mộc Châu). Với quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, các địa phương đang rà soát lại các tiêu chí, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí còn lại, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Ơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

  Chiềng Ơn nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 29 tháng 07 năm 2020

  Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai) đã tập trung khai thác các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Đến thời điểm này, Chiềng Ơn đã đạt 14/19 tiêu chí, xã phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại.

  Xem chi tiết
 • Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại xã Nà Bó (Mai Sơn)

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại xã Nà Bó (Mai Sơn)

  Ngày 28 tháng 07 năm 2020

  Ngày 28/7, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày