Nông thôn mới

 • Thẩm định hồ sơ các xã Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc đạt chuẩn nông thôn mới

  Thẩm định hồ sơ các xã Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 12 tháng 11 năm 2019

  Trong 2 ngày (11 và 12/11), Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 đã kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ 3 xã: Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc (Phù Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

  Xem chi tiết
 • Thẩm định hồ sơ xã Chiềng Hắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

  Thẩm định hồ sơ xã Chiềng Hắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

  Ngày 09 tháng 11 năm 2019

  Ngày 9/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 do đồng chí Phạm Anh Hữu, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế và dự thẩm định hồ sơ xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng nông thôn mới ở Dồm Cang

  Xây dựng nông thôn mới ở Dồm Cang

  Ngày 08 tháng 11 năm 2019

  Dự kiến năm 2020, xã Dồm Cang (Sốp Cộp) đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung tay, góp sức của nhân dân trên địa bàn, xã đãsớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019.

  Xem chi tiết
 • Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Sơ

  Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Sơ

  Ngày 06 tháng 11 năm 2019

  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã huy động mọi nguồn lực tham gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đến nay, Chiềng Sơ đã cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình, hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu về nông thôn mới.    

  Xem chi tiết
 • Nông dân Sơn La đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới

  Nông dân Sơn La đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

  Thực hiện Quyết định của Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung của Chương trình đến toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Qua đó, các cấp Hội trong tỉnh cụ thể hoá thành các chương trình hành động, gắn nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với các hoạt động Hội và phong trào nông dân phù hợp với thực tiễn địa phương.

  Xem chi tiết
 • Khởi sắc nông thôn mới Thuận Châu

  Khởi sắc nông thôn mới Thuận Châu

  Ngày 31 tháng 10 năm 2019

  Những con đường nội bản được bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, bản được xây dựng mới, tu sửa khang trang, sạch đẹp; đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc... Đó là những kết quả cơ bản của huyện Thuận Châu đạt được sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM).

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày