Nông sản an toàn tỉnh Sơn La

 • Giải pháp phục hồi, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn

  Giải pháp phục hồi, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn

  Ngày 07 tháng 12 năm 2021

  Ngày 7/12, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức Hội thảo giải pháp phục hồi, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn bị đứt gẫy bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Cây vụ đông xanh đồng đất Phù Yên

  Cây vụ đông xanh đồng đất Phù Yên

  Ngày 06 tháng 12 năm 2021

  Về Phù Yên dịp này, chứng kiến không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân chăm sóc cây vụ đông. Màu xanh của các loại rau màu dần phủ xanh ngay trên những cánh đồng lúa mùa vừa được thu hoạch cách đây chưa lâu. Những diện tích đất, trước đây, thường để không hơn ba tháng, bây giờ nhiều hộ nông dân tận dụng trồng rau màu các loại, tạo nên phong trào làm vụ đông với hiệu quả kinh tế cao, mang về nguồn thu không nhỏ cho người dân trên đồng đất Phù Yên.

  Xem chi tiết
 • Cây vụ đông xanh đồng đất Phù Yên

  Cây vụ đông xanh đồng đất Phù Yên

  Ngày 06 tháng 12 năm 2021

  Về Phù Yên dịp này, chứng kiến không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân chăm sóc cây vụ đông. Màu xanh của các loại rau màu dần phủ xanh ngay trên những cánh đồng lúa mùa vừa được thu hoạch cách đây chưa lâu. Những diện tích đất, trước đây, thường để không hơn ba tháng, bây giờ nhiều hộ nông dân tận dụng trồng rau màu các loại, tạo nên phong trào làm vụ đông với hiệu quả kinh tế cao, mang về nguồn thu không nhỏ cho người dân trên đồng đất Phù Yên.

  Xem chi tiết
 • Tập huấn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP

  Tập huấn kỹ thuật sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP

  Ngày 05 tháng 12 năm 2021

  Trong 2 ngày (4 và 5/12), Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cho 30 cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, đại diện hợp tác xã ở các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La và Thành phố.

  Xem chi tiết
 • Bồi dưỡng kiến thức sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP cho hội viên nông dân

  Bồi dưỡng kiến thức sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP cho hội viên nông dân

  Ngày 02 tháng 12 năm 2021

  Trong 3 ngày (2 - 4/12), Trung tâm hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP; hướng dẫn hội viên nông dân, thành viên HTX, tổ hợp tác gắn với hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất cho 20 học viên là hội viên nông dân huyện Mai Sơn và Thành phố.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai tạo bước đột phá cho nông nghiệp

  Quỳnh Nhai tạo bước đột phá cho nông nghiệp

  Ngày 30 tháng 11 năm 2021

  Sau 12 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ; cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha đất canh tác ngày càng tăng, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đây là tiền quan trọng để Quỳnh Nhai trở thành huyện đầu tiên của tỉnh phấn đấu cán đích nông thôn mới vào năm 2025.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày