Nông nghiệp

 • Để xoài Thuận Châu tiếp tục xuất ngoại

  Để xoài Thuận Châu tiếp tục xuất ngoại

  Ngày 14 tháng 08 năm 2020

  Huyện Thuận Châu hiện có trên 1.300 ha xoài, trong đó 660 ha đã cho thu hoạch, sản lượng năm 2020 đạt 1.050 tấn, trong đó xuất khẩu được 40 tấn sang Trung Quốc.

  Xem chi tiết
 • Chỗ dựa tin cậy của nông dân

  Chỗ dựa tin cậy của nông dân

  Ngày 13 tháng 08 năm 2020

  Tạ Khoa là xã vùng 3 khó khăn của huyện Bắc Yên, những năm qua, Hội Nông dân xã đã phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp

  Quỳnh Nhai huy động các nguồn lực phát triển nông nghiệp

  Ngày 13 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển nông nghiệp, hướng tới phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, mang lại giá trị kinh tế và thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Tà Xùa mở rộng vùng chè đặc sản

  Tà Xùa mở rộng vùng chè đặc sản

  Ngày 12 tháng 08 năm 2020

  Xã Tà Xùa (Bắc Yên) hiện có khoảng 140 ha chè, trong đó trên 70 ha chè cổ thụ, tập trung chủ yếu ở bản Bẹ và bản Tà Xùa, sản lượng chè búp tươi hằng năm đạt gần 100 tấn. Từ nhiều năm nay, chè Tà Xùa đã trở thành đặc sản, góp phần nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.

  Xem chi tiết
 • Thuận Châu phấn đấu để vụ mùa bội thu

  Thuận Châu phấn đấu để vụ mùa bội thu

  Ngày 11 tháng 08 năm 2020

  Vụ mùa năm nay, toàn huyện Thuận Châu gieo cấy hơn 1.900 ha lúa nước và trên 3.000 ha lúa nương. Trong đó trên 80% diện tích trồng lúa nếp với các giống chủ yếu: N87, N97 và nếp tan địa phương. Thời điểm này, các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn của huyện đang chỉ đạo, hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc lúa.

  Xem chi tiết
 • Đổi mới sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

  Đổi mới sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

  Ngày 11 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp; trong đó, nổi bật là tập trung tuyên truyền, hỗ trợ các hộ sản xuất tham gia thành lập các HTX, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, mang lại thu nhập cao và ổn định cho nông dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày