Nông nghiệp

 • Tân Lang mở rộng diện tích cây ăn quả

  Tân Lang mở rộng diện tích cây ăn quả

  Ngày 09 tháng 09 năm 2020

  Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, đất sản xuất kém hiệu quả, xã Tân Lang (Phù Yên) đã mở rộng diện tích từ 30 ha lên 135 ha cây ăn quả các loại, trong đó trên 90 ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 350- 400 tấn quả/năm. Nhờ vậy, đời sống người dân trong xã từng bước được cải thiện, nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ cây ăn quả.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp

  Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp

  Ngày 08 tháng 09 năm 2020

  Gần đây, số lượng các HTX nông nghiệp ở tỉnh tăng nhanh qua các năm. Để giúp các HTX hoạt động hiệu quả, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích các HTX nông nghiệp phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân khu vực nông thôn.

  Xem chi tiết
 • Sông Mã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với nâng cao thu nhập

  Sông Mã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với nâng cao thu nhập

  Ngày 02 tháng 09 năm 2020

  Để nâng cao hiệu quả kinh tế, huyện Sông Mã đã và đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với nâng cao thu nhập theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

  Xem chi tiết
 • HTX Chiềng Khay xanh: Liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững

  HTX Chiềng Khay xanh: Liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững

  Ngày 01 tháng 09 năm 2020

  Nắm bắt thị trường, tận dụng những lợi thế về khí hậu, thiên nhiên ưu đãi, thành viên HTX Chiềng Khay xanh, bản Phiêng Bay, xã Chiềng Khay (Quỳnh Nhai) đã liên kết phát triển vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ, sản xuất hữu cơ cho ra sản phẩm sạch, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

  Xem chi tiết
 • Mở rộng liên kết sản xuất ở Phiêng Pằn

  Mở rộng liên kết sản xuất ở Phiêng Pằn

  Ngày 31 tháng 08 năm 2020

  Cùng với tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, đưa những giống cây có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, nhiều hộ dân ở xã Phiêng Pằn (Mai Sơn) đã liên kết thành lập HTX để cùng thực hiện sản xuất nông nghiệp theo quy trình an toàn, đã và đang đem lại hiệu quả tích cực.

  Xem chi tiết
 • Sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn ở HTX Và Hờ

  Sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn ở HTX Và Hờ

  Ngày 28 tháng 08 năm 2020

  Với mong muốn đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn, HTX Và Hờ (Mai Sơn) được thành lập trên cơ sở tự nguyện góp vốn và đất sản xuất của các thành viên, cùng nhau ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn quả, tăng thu nhập cho người dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày