Kinh tế

 • Hướng phát triển kinh tế ở Tường Tiến

  Hướng phát triển kinh tế ở Tường Tiến

  Ngày 16 tháng 08 năm 2022

  Là một trong những xã thuộc diện di vén vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, đời sống người dân xã Tường Tiến, huyện Phù Yên còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy chủ trương tiếp tục phát triển cây lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc của xã vẫn được coi là hướng đi để tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP

  Quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP

  Ngày 16 tháng 08 năm 2022

  Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai từ năm 2019, đến nay toàn tỉnh có 83 sản phẩm OCOP, trong đó, có 51 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao, 31 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh và 1 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Cùng với phát triển các sản phẩm OCOP, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm luôn được các cấp, ngành, doanh nghiệp, HTX quan tâm đẩy mạnh, góp phần đưa sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao năng lực và hiệu quả của kinh tế tập thể

  Nâng cao năng lực và hiệu quả của kinh tế tập thể

  Ngày 16 tháng 08 năm 2022

  Trong thời gian qua, kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo mà còn là động lực chính thúc đẩy sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc tăng cường công tác định hướng phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của KTTT, HTX nông nghiệp là việc làm cần thiết của các địa phương.

  Xem chi tiết
 • Giải pháp phát triển mối liên kết bền vững vùng cây ăn quả

  Giải pháp phát triển mối liên kết bền vững vùng cây ăn quả

  Ngày 15 tháng 08 năm 2022

  Với gần 83.000 ha cây ăn quả, Sơn La là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc và đứng thứ 2 cả nước. Tăng trưởng nhanh về diện tích và sản lượng, tuy nhiên, phát triển cây ăn quả đang đối mặt với nhiều thách thức, cần mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, liên kết sản xuất vùng cây ăn quả theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững và hiệu quả.

  Xem chi tiết
 • Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

  Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng

  Ngày 15 tháng 08 năm 2022

  Quá trình phục hồi kinh tế-xã hội đang diễn ra mạnh mẽ hơn với đà tăng trưởng kinh tế bứt tốc từ quý II/2022. Tuy nhiên, bên cạnh những triển vọng tích cực, nền kinh tế đang phải đối mặt nhiều rủi ro có thể xảy ra cả trong ngắn hạn cũng như trung và dài hạn, đòi hỏi phản ứng chính sách phải kịp thời, linh hoạt, có trọng tâm, quyết liệt và hiệu quả.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương

  Đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản địa phương

  Ngày 15 tháng 08 năm 2022

  Những năm qua, huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp phát triển vùng nguyên liệu tập trung, xây dựng các chuỗi nông sản an toàn, hỗ trợ hoạt động xúc tiến, quảng bá thương mại đối với những sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương. Qua đó, giúp các doanh nghiệp, HTX và nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định giá trị các thương hiệu nông sản trên địa bàn.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày