Kinh tế

 • Điểm tựa cho phụ nữ vươn lên

  Điểm tựa cho phụ nữ vươn lên

  Ngày 17 tháng 01 năm 2021

  Những năm qua, Hội LHPN xã Tường Phù, huyện Phù Yên đã hỗ trợ hội viên ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

  Xem chi tiết
 • Cầu nối chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân

  Cầu nối chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân

  Ngày 17 tháng 01 năm 2021

  Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai tập trung hướng về cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập trên đơn vị đất canh tác theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế từng xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển

  Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển

  Ngày 17 tháng 01 năm 2021

  Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác cải cách hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư về các thủ tục, do đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn đến với Sơn La; số lượng dự án, vốn đăng ký mới năm sau cao hơn năm trước và đa dạng trên nhiều lĩnh vực; từ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thủy điện, đến du lịch, thương mại.

  Xem chi tiết
 • Toàn tỉnh: Diện tích nuôi thủy sản đạt 2.718 ha

  Toàn tỉnh: Diện tích nuôi thủy sản đạt 2.718 ha

  Ngày 15 tháng 01 năm 2021

  Hiện nay, toàn tỉnh có 2.718 ha nuôi trồng thủy sản, tập trung ở các huyện: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên. Năm 2020, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 8.194 tấn, tăng 2,35% so với năm 2019 (sản lượng thủy sản nuôi trồng 7.009 tấn, sản lượng khai thác 1.185 tấn).

  Xem chi tiết
 • Nông dân Mường Khoa thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

  Nông dân Mường Khoa thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

  Ngày 14 tháng 01 năm 2021

  Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng ở xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên ngày càng có sức lan tỏa và thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia. Từ phong trào, xuất hiện nhiều gương nông dân năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

  Xem chi tiết
 • Tô Múa duy trì và phát triển diện tích cây chè

  Tô Múa duy trì và phát triển diện tích cây chè

  Ngày 14 tháng 01 năm 2021

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tô Múa, huyện Vân Hồ đã duy trì và phát triển diện cây chè, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày