Kinh tế

 • Quả sơn tra Thuận Châu gặp khó

  Quả sơn tra Thuận Châu gặp khó

  Ngày 29 tháng 10 năm 2020

  Những năm gần đây ở vùng cao cây sơn tra được nhắc đến là cây trồng đa mục tiêu vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa là cây phủ xanh đất rừng. Tuy nhiên, mùa thu hoạch năm nay, giá quả Sơn tra xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

  Xem chi tiết
 • Quả sơn tra Thuận Châu gặp khó

  Quả sơn tra Thuận Châu gặp khó

  Ngày 29 tháng 10 năm 2020

  Những năm gần đây ở vùng cao cây sơn tra được nhắc đến là cây trồng đa mục tiêu vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa là cây phủ xanh đất rừng. Tuy nhiên, mùa thu hoạch năm nay, giá quả Sơn tra xuống thấp ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

  Xem chi tiết
 • Chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp bền vững

  Chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp bền vững

  Ngày 29 tháng 10 năm 2020

  Thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, tỉnh ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, hỗ trợ chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất từ tự phát, nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo chuỗi liên kết thành lập HTX, tổ hợp tác sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn tương tự, tạo sản phẩm nông sản an toàn, chất lượng, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đến nay tỉnh đã có 138/188 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức hình thức sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 18,2%, 41 xã đạt chuẩn NTM.

  Xem chi tiết
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước giảm 1,3% so với tháng trước

  Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước giảm 1,3% so với tháng trước

  Ngày 29 tháng 10 năm 2020

  Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước.

  Xem chi tiết
 • Bó Mười đẩy mạnh phát triển cây ăn quả

  Bó Mười đẩy mạnh phát triển cây ăn quả

  Ngày 28 tháng 10 năm 2020

  Thực hiện chủ trương phát triển cây ăn quả trên đất dốc, những năm qua, xã Bó Mười (Thuận Châu) đã tập trung rà soát diện tích trồng cây nông nghiệp hiệu quả thấp để quy hoạch chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái.

  Xem chi tiết
 • Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các vùng tái định cư

  Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các vùng tái định cư

  Ngày 28 tháng 10 năm 2020

  Đến nay, tỉnh ta đã hoàn thành 28/28 dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc nguồn vốn dư sau quyết toán Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Các dự án đã góp phần nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày