Khoa học và công nghệ Sơn La

 • Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La
 • Hướng đến mục tiêu quản lý rừng cộng đồng bền vững

  Hướng đến mục tiêu quản lý rừng cộng đồng bền vững

  Ngày 05 tháng 01 năm 2021

  Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều diện tích rừng cộng đồng đang bị suy giảm về số lượng và chất lượng tài nguyên rừng; thực trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng của các cộng đồng dân cư còn nhiều bất cập, chưa phát huy được sự tham gia và trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng... Xuất phát từ yêu cầu thực tế, năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh được phê duyệt triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý rừng cộng đồng, đề xuất các biện pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

  Xem chi tiết
 • Dấu ấn khoa học công nghệ

  Dấu ấn khoa học công nghệ

  Ngày 04 tháng 01 năm 2021

  Nhìn lại năm qua, ngành khoa học và công nghệ Sơn La đã có những chuyển động tích cực, nhiều nghiên cứu khoa học tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh; xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thêm gam màu sáng vào bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với xây dựng NTM

  Phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với xây dựng NTM

  Ngày 10 tháng 11 năm 2020

  Để đưa ra các căn cứ khoa học, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát triển HTX hoạt động hiệu quả và bền vững gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học “Phát triển kinh tế HTX theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm một số địa phương trong nước và giải pháp cho tỉnh Sơn La”. Đến nay, đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu đề ra và được Hội đồng nghiệm thu khoa học công nghệ tỉnh đánh giá cao.

  Xem chi tiết
 • Hướng đến mục tiêu phát triển cây ăn quả bền vững

  Hướng đến mục tiêu phát triển cây ăn quả bền vững

  Ngày 14 tháng 10 năm 2020

  Sơn La hiện là tỉnh có diện tích trồng cây ăn quả đứng thứ hai trên cả nước với hơn 80.000 ha. Để đánh giá toàn diện về hiệu quả chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc trên địa bàn tỉnh Sơn La, làm căn cứ đề xuất cho giai đoạn tiếp theo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường Chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện đến năm 2025”.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Ngày 09 tháng 09 năm 2020

  Giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đã triển khai 79 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 74 nhiệm vụ cấp tỉnh, 5 nhiệm vụ cấp quốc gia. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi nghiệm thu đã được bàn giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trường đại học, cao đẳng trong tỉnh để tổ chức tuyên truyền, triển khai nhân rộng kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày