Khoa học và công nghệ Sơn La

 • Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La
 • Xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

  Xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực

  Ngày 06 tháng 04 năm 2021

  Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều đợt khảo sát, hội thảo khoa học đánh giá tiềm năng, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Phát triển, thương hiệu tạo, dựng chỗ đứng vững chắc của sản phẩm trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy nông nghiệp bứt phá đi lên.

  Xem chi tiết
 • Định hướng hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp

  Định hướng hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp

  Ngày 16 tháng 03 năm 2021

  Đề tài “Nghiên cứu thực trạng việc làm và xây dựng nội dung tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay” được kỳ vọng đề ra được giải pháp hiệu quả trong việc định hướng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

  Xem chi tiết
 • Nỗ lực đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

  Nỗ lực đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

  Ngày 23 tháng 02 năm 2021

  Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp là giải pháp đột phá, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Vì vậy, những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ việc nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, từng bước đưa các giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế, các kỹ thuật cao vào sản xuất, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường.

  Xem chi tiết
 • Hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

  Hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

  Ngày 17 tháng 02 năm 2021

  Tỉnh Sơn La hiện có khoảng 640 HTX, với trên 29.700 thành viên, trong đó có 532 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã bố trí trên 9,4 tỷ đồng từ các chương trình khuyến công, khuyến nông, từ quỹ khoa học công nghệ cho nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án hỗ trợ các HTX đưa giống mới, công nghệ sinh học, bảo quản và chế biến nông sản vào sản xuất; xây dựng mô hình trình diễn tại hợp tác xã; hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng sản xuất rau an toàn, hoa, cây cảnh xuất khẩu, các hoạt động xúc tiến thương mại; tác động tích cực đến việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng cơ sở vật chất và nâng cao năng lực của HTX.

  Xem chi tiết
 • Hướng đến mục tiêu quản lý rừng cộng đồng bền vững

  Hướng đến mục tiêu quản lý rừng cộng đồng bền vững

  Ngày 05 tháng 01 năm 2021

  Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều diện tích rừng cộng đồng đang bị suy giảm về số lượng và chất lượng tài nguyên rừng; thực trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng của các cộng đồng dân cư còn nhiều bất cập, chưa phát huy được sự tham gia và trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng... Xuất phát từ yêu cầu thực tế, năm 2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh được phê duyệt triển khai Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý rừng cộng đồng, đề xuất các biện pháp quản lý rừng cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày