Khoa học và công nghệ Sơn La

 • Cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Ngày 29 tháng 11 năm 2021

  Triển khai thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt đặt hàng 92 nhiệm vụ. Các nhiệm KH&CN vụ sau khi nghiệm thu, tổ chức triển khai ứng dụng trong sản xuất và đời sống đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ

  Ngày 29 tháng 11 năm 2021

  Triển khai thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt đặt hàng 92 nhiệm vụ. Các nhiệm KH&CN vụ sau khi nghiệm thu, tổ chức triển khai ứng dụng trong sản xuất và đời sống đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng thông tin, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ

  Nâng cao chất lượng thông tin, ứng dụng kết quả khoa học công nghệ

  Ngày 19 tháng 11 năm 2021

  Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập, đi vào hoạt động ngày 15/10/2018, trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ). Hiện, Trung tâm có 22 viên chức và người lao động, làm việc tại 2 phân khu: Khu trung tâm hành chính tại bản Cọ, phường Chiềng An (Thành phố) và Khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao nông, lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu.

  Xem chi tiết
 • Nghiệm thu Đề tài "Lịch sử Quân sự tỉnh Sơn La 1945-2020"

  Nghiệm thu Đề tài "Lịch sử Quân sự tỉnh Sơn La 1945-2020"

  Ngày 16 tháng 11 năm 2021

  Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh vừa họp đánh giá nghiệm thu Đề tài “Lịch sử Quân sự tỉnh Sơn La (1945 - 2020)”.

  Xem chi tiết
 • Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên

  Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên

  Ngày 12 tháng 11 năm 2021

  Đề tài khoa học “Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945-2020)” được triển khai thực hiện từ năm 2020, vừa được Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu. Kết quả của Đề tài là nguồn tư liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên với sự lãnh đạo của Đảng.

  Xem chi tiết
 • Đưa khoa học kỹ thuật đến với nông dân

  Đưa khoa học kỹ thuật đến với nông dân

  Ngày 29 tháng 10 năm 2021

  Những năm qua, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thuận Châu đã thực hiện tốt việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trên địa bàn, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày