Khoa Giáo

 • Khuyến học, khuyến tài hướng tới xây dựng xã hội học tập

  Khuyến học, khuyến tài hướng tới xây dựng xã hội học tập

  Ngày 14 tháng 09 năm 2020

  Qua 5 năm thực hiện Đề án 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc cùng sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và trách nhiệm của những người “gieo chữ”, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh phát triển rộng khắp, đóng góp quan trọng vào công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực vì một Sơn La đổi mới và phát triển.

  Xem chi tiết
 • Mộc Châu: Tập huấn nhiệm vụ cho 60 cán bộ quản lý, giáo viên

  Mộc Châu: Tập huấn nhiệm vụ cho 60 cán bộ quản lý, giáo viên

  Ngày 12 tháng 09 năm 2020

  Ngày 11/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu đã tổ chức lớp tập huấn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020-2021 cho 60 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non trên địa bàn huyện Mộc Châu.

  Xem chi tiết
 • Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học tại Mộc Châu

  Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học tại Mộc Châu

  Ngày 12 tháng 09 năm 2020

  Trong 4 ngày (9 đến 12/9), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại một số trường học trên địa bàn các xã: Mường Sang, Đông Sang, Tân Hợp và thị trấn Mộc Châu (Mộc Châu)

  Xem chi tiết
 • Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

  Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

  Ngày 09 tháng 09 năm 2020

  Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mường La đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Ngày 09 tháng 09 năm 2020

  Giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đã triển khai 79 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 74 nhiệm vụ cấp tỉnh, 5 nhiệm vụ cấp quốc gia. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi nghiệm thu đã được bàn giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trường đại học, cao đẳng trong tỉnh để tổ chức tuyên truyền, triển khai nhân rộng kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật

  Ngày 09 tháng 09 năm 2020

  Giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đã triển khai 79 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 74 nhiệm vụ cấp tỉnh, 5 nhiệm vụ cấp quốc gia. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi nghiệm thu đã được bàn giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trường đại học, cao đẳng trong tỉnh để tổ chức tuyên truyền, triển khai nhân rộng kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày