Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 • Kỳ 13: Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Kỳ 13: Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 15 tháng 04 năm 2021

  ● Trường hợp số dân dùng để tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính còn dư thì có được làm tròn số không? ● Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào? ● Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách ở từng đơn vị hành chính nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

  Xem chi tiết
 • Các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

  Các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

  Ngày 15 tháng 04 năm 2021

  Ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem chi tiết
 • Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật

  Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật

  Ngày 14 tháng 04 năm 2021

  LTS: Thời gian qua, tỉnh ta tích cực chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là phát huy vai trò Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia công tác bầu cử. Phóng viên Báo Sơn La đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Xin giới thiệu tới bạn đọc.

  Xem chi tiết
 • Sông Mã: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

  Sông Mã: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

  Ngày 14 tháng 04 năm 2021

  Ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Xem chi tiết
 • Hướng dẫn khẩu hiệu và trang trí khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

  Hướng dẫn khẩu hiệu và trang trí khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

  Ngày 12 tháng 04 năm 2021

  Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử và Hướng dẫn số 169- HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Ọuốc hội khóa XV và đại biếu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La vừa ban hành Văn bản số 49/UBBC về hướng dẫn khẩu hiệu trang trí trong phòng bỏ phiếu và maket trang trí khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỷ 2021-2026. Theo đó, nội dung 2 khẩu hiệu, gồm:

  Xem chi tiết
 • Kỳ 12: Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Kỳ 12: Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 10 tháng 04 năm 2021

  ● Số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào? ● Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? ● Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào? ● Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày