Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020

  • Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

    Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)

    Ngày 05 tháng 05 năm 2020

    Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 18-3-2020, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 255-KH/BTCTW kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. Ngày 30/3/2020, Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh Sơn La (Ban Chỉ đạo 367) đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/BCĐ về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V- năm 2020. Báo Sơn La trân trọng thông tin đến bạn đọc Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) và Kế hoạch số 31-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo 367.

    Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày